Avís legal, política de privacitat i cookies

 

  1. Avís legal
  2. Política de privacitat
  3. Cookies

Avís legal

El present avís legal (d’ara endavant, l’”Avís Legal”) regula l’ús del servei del portal d’Internet http://www.jordigs.com (d’ara endavant, la “Web”) de Jordi Granados Salvadó (d’ara endavant, JordiGS ) .

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre JordiGS amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. Les parts renuncien expressament al fur que els podria correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Reus (Tarragona) per a resoldre qualsevol controvèrsia que pugui aparèixer en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Contingut i ús

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb JordiGS. El titular de la web no s’identifica amb les opinions expressades en la mateixa pels seus col·laboradors. JordiGS es reserva el dret d’efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes a la seva Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de JordiGS, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els contenguts de les seves pàgines web ni citant les fonts, a no ser amb consentiment per escrit de JordiGS. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe de continguts a les pàgines web de l’Empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

 

Confidencialitat i protecció de dades

A efecte del previst a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, JordiGS informa l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a JordiGS sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l’usuari, així com els treballs d’informació. Vostè dóna el seu consentiment exprès per a la inclusió de les seves dades en el mencionat fitxer i l’enviament d’informacions de JordiGS als usuaris inscrits. En el moment de l’acceptació de les presents condicions generals, JordiGS requerirà a l’usuari la recollida d’unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis.

Registre de fitxers i formularis

L’ompliment del formulari de registre és obligatòria per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o participar en qualsevol de les activitats en les quals es demanin dades de caràcter personal. D’acord a l’establert a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu registre, seran incorporats a un fitxer amb titularitat de JordiGS, tenint implementades les mesures de seguretat implantades en el Real Decreto 994/1999, d’11 de Juny.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant JordiGS de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. JordiGS no respon de la veracitat de les informacions que no sigui d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, pel que tampoc assumeix cap responsabilitat en hipotètics perjudicis que poguessin esdevenir per l’ús de l’esmentada informació. JordiGS es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a la dita informació. S’exonera a JordiGS de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués patir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per JordiGS sempre que procedeixi de fonts alienes a JordiGS

Finalitats

Les finalitats de JordiGS són el manteniment i gestió de les relacions amb l’usuari, així com les feines d’informació.

Menors d’edat

En el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors d’edat, JordiGS sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals, o en el seu cas, per al tractament automatitzat d’aquestes dades.

Cessió de dades a tercers

JordiGS no realitzarà cessió de dades dels usuaris a tercers.

Mesures de seguretat

JordiGS ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procuren instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i furt de les Dades Personals facilitades a JordiGS.

JordiGS no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a JordiGS, d’endarreriments o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processament de Dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser produïts per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de JordiGS. Això no obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Acceptació i Consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de JordiGS en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals. Certs serveis prestats en el Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.

Política de privacitat

La nostra política de privacitat descriu com recollim, guardem o utilitzem la informació que recollim a través dels diferents serveis o pàgines disponibles en aquest lloc. És important que entenguis quina informació recollim i com la utilitzem, ja que l’accés a aquest lloc implica l’acceptació de la nostra política de privacitat.

Els teus drets de protecció de dades

Com exercir els teus drets: Pots dirigir una comunicació a JordiGS a l’adreça de correu electrònic web@jordigs.com, incloent-hi en els dos casos fotocòpia del teu DNI o altre document identificatiu similar, per a sol·licitar l’exercici dels drets següents:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: podràs preguntar a JordiGS si està tractant les teves dades.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, pel que únicament seran conservats per JordiGS per l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret a oposar-se al tractament JordiGS deixarà de tractar les dades en la forma que indiquis, a no ser que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
  • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulguis que les teves dades siguin tractades per una altra firma, JordiGS et facilitarà la portabilitat de les teves dades al nou responsable.

Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas que hagis atorgat el consentiment per alguna finalitat específica, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.

Com reclamar davant de l’Autoritat de Control: Si consideres que hi ha un problema amb la forma en què JordiGS està tractant les teves dades, pots dirigir les teves reclamacions al Responsable de Seguretat de JordiGS (web@jordigs.com) o a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, essent l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades, la indicada en el cas d’Espanya.

Dret a l’oblit i accés a les teves dades personals

En tot moment tindràs dret a revisar, recuperar, anonimitzar i/o esborrar, total o parcialment, les teves dades emmagatzemades al Lloc Web. Només has d’enviar un correu electrònic a web@jordigs.com  i sol·licitar-ho. 

Conservació de les dades

Dades desagregades: Les dades desagregades seran conservades sense termini de supressió.

Dades dels subscriptors al feed per correu electrònic: Des que l’usuari se subscriu fins que es dóna de baixa.

Secret i seguretat de les dades

El Lloc Web es compromet a la utilització de les dades incloses al fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat d’aquest, així com a complir la seva obligació de guardar-los i adoptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat pel que està establert en el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Tu garanteixes que les dades personals facilitades a través del formulari són veraces, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació d’aquestes. Igualment, garanteixes que tota la informació facilitada correspon amb la teva situació real, que està al dia i és exacta.

A més has de mantenir en tot moment les teves dades actualitzades, essent l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que puguin causar per aquesta raó a JordiGS com a titular del Lloc Web, o a tercers amb motiu de la utilització de les dades.

Bretxes de seguretat

JordiGS  adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per a detectar l’existència de virus. Tanmateix, has de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són completament fiables i que, per tant JordiGS no pot garantir la no existència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i arxius continguts en aquests.

També, JordiGS disposa d’un sistema de vigilància de seguretat actiu que informa de cada activitat dels usuaris i possibles bretxes en la seguretat de les dades dels usuaris. En cas de detectar alguna bretxa JordiGS es compromet a informar els usuaris en el termini màxim de 72 hores.

 

Registre d’activitats de tractament de dades

Web i hosting: El Lloc Web de JordiGS té un xifrat SSL TLS v.1.2 que permet l’enviament segur de dades personals a través de formularis de contacte de tipus estàndard, allotjats en els servidors que JordiGS ha contractat a 1&1 España.

Dades recollides a través de la web: 

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers dels quals JordiGS és titular.

  • La teva IP, que s’utilitzarà per a comprovar l’origen del missatge per oferir-te informació, protecció contra comentaris SPAM i per a detectar possibles irregularitats (per exemple: parts oposades del mateix cas escriuen al lloc web des de la mateixa IP), així com dades relatives al teu  ISP.
  • Així mateix, podràs facilitar les teves dades a través del correu electrònic i d’altres mitjans de comunicació indicats en la secció de contacte.

Registre d’usuaris: No s’admet en cap cas.

Correu electrònic: El nostre prestador de serveis de correu electrònic és 1&1 Internet España S.L.U. i Google, Inc.

 

Xarxes socials

Presencia a xarxes: JordiGS té perfils en algunes de les principals xarxes socials d’Internet.

Finalitat i legitimació: El tractament que JordiGS realitzarà a terme amb les dades dintre de cada una de les referides xarxes serà, com a màxim, el que la xarxa social permeti als perfils personals. Així doncs, JordiGS podrà informar, quan la llei no li ho prohibeixi, als seus seguidors per qualsevol via que la xarxa social permeti sobre les seves activitats.

Extracció de dades: En cap cas JordiGS extraurà dades de les xarxes socials, a menys que s’obtingués puntualment i expressament el consentiment de l’usuari per a això.

Drets: Quan, a causa de la mateixa natura de les xarxes socials, l’exercici efectiu dels drets de protecció de dades del seguidor queda supeditat a la modificació del perfil personal d’aquest, JordiGS t’ajudarà i aconsellarà per a tal fi en la mesura de les seves possibilitats.

 

Cookies

L’accés a aquest lloc pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen al navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment pugui fer servir. Aquesta informació permet identificar-lo a vostè com a un usuari concret i permet guardar les seves preferències personals, així com informació tècnica com poden ser visites o pàgines concretes que visiti.

Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats abans que s’emmagatzemin en el seu ordinador, poden configurar el seu navegador a tal efecte.
 

A banda, els navegadors poden també permetre als usuaris veure i esborrar cookies individualment.

Web Beacons

Aquest lloc pot albergar també web beacons (coneguts també com a web bugs). Els web beacons solen ser petites imatges d’un píxel, visibles o invisibles col·locades dins del codi font de les pàgines d’un lloc web. Els web beacons serveixen i s’utilitzen d’una forma similar a les cookies. A més, els web beacons solen utilitzar-se per a mesurar el trànsit d’usuaris que visiten una pàgina web i poder treure un patró dels usuaris d’un lloc.

Cookies que fem servir

Les cookies són fitxers creats en el navegador de l’usuari per a registrar la seva activitat en el lloc web i permetre-li una navegació més fluida i personalitzada.

Aquest lloc mesura el trànsit amb la següent solució que pot utilitzar cookies o web beacons per analitzar el que succeeix al nostre lloc:

 

Per fer servir aquest lloc web no és necessària la instal·lació de cookies. L’usuari pot no acceptar-les o configurar el seu navegador perquè les bloquegi i, en el seu cas, eliminar-les.

Pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al teu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al teu ordinador, en cas que no permetis la instal·lació de cookies al teu navegador és possible que no puguis accedir a alguna de les seccions de la nostra web.

La gestió de les cookies varia segons el navegador pel que et recomanem que entris al menú “opcions” o “eines” del teu navegador Web per configurar el nivell de seguretat i l’autorització de cookies.

A continuació et facilitem l’accés a informació detallada segons el tipus de navegador:

Per a més informació sobre la publicitat comportamental i consells sobre la gestió de preferències, pots entrar a la web que ha creat l’IAB Spain (Oficina Internacional de Publicitat – Espanya): http://www.youronlinechoices.com/es

Altres de les condicions d’ús exigides en aquest lloc web són:

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web i dels serveis accessibles des d’aquest, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i al present avís legal. Així mateix, es compromet, excepte autorització prèvia, expressa i escrita de jordigs.com  a utilitzar la informació continguda en el lloc web, exclusivament per a la seva informació, no podent realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels continguts als quals té accés.

Aquest lloc web conté hiperenllaços que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers aliens a la nostra organització. jordigs.com no garanteix ni es fa responsable del contingut que es reculli en les esmentades pàgines web.

Excepte autorització expressa, prèvia i per escrit de jordigs.com, queda terminantment prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la transformació, i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web.

Queda completament prohibit realitzar, sense el previ consentiment de jordigs.com qualsevol manipulació o alteració d’aquest lloc web. Consegüentment, jordigs.com no assumirà cap responsabilitat derivada, o que es pogués derivar, de l’esmentada alteració o manipulació per tercers.